Veri merkezleri felaketlere karşı ne kadar güvenilir?

Veri merkezleri sel, kasırga, deprem gibi doğal felaketlere karşı nasıl korunuyor. İşte Amerika’dan örneklerle veri merkezlerinin önlem mekanizmaları…

Veri merkezleri doğal felaketlere karşı nasıl korunuyor?

Veri merkezleri (data center) herhangi bir doğal afet durumunda zarar görmemek için çok büyük yatırımlar yapıyor. Deprem, sel gibi elverişsiz iklim koşullarından ve doğal felaketlerden etkilenmemek için yapılan bu yatırımlar ilk bakışta küçük ihtimaller üzerine yapılanan, fazla korumacı bir yaklaşım gibi görünse de bu çapta bir felaketin ne zaman meydana geleceğini ve hasarın ne olacağını kestirmek mümkün değil.

Örneğin 2012’de yaşanan Sandy kasırgası sırasında ABD’deki pek çok veri merkezinin son derece hazırlıksız yakalanması ve büyük hasarın işlere çok ciddi zarar vermesi yüzünden artık o bölgede bu işi yapanlar işlerinin kaderini şansa bırakmamanın önemini, acı bir şekilde öğrendiler.

ABD’de önemli uluslararası firmaların bulunduğu bölgelerde özellikle Silikon Vadisi’ne yakın alanlarda her an yaşanabilecek olan bu tarz bir doğal felakete karşı yeterli önlem almamış olmak telafisi zor sonuçlar doğurabileceğini çok iyi öğrendiler.

Peki veri merkezleri bu tarz doğal felaketlerden etkilenmemek için ne gibi önlemler alıyor?

Veri merkezlerinin iklim koşullarına ilişkin aldığı önemler Veri merkezleri günlük çalışma rutinleri aksatabilecek kapsamlı elektrik kesintileri ve diğer olağanüstü durumlar için birçok önlem alıyor. Örneğin ABD’nin San Francisco eyaletinde bulunan Telx veri merkezi olağan üstü durumlarda aksama yaşanmaması için bölgenin tüm yakıt sağlayıcıları ve jeneratör üreticileriyle sürekli olarak temas halinde.

Ayrıca yaşanabilecek bir sel felaketine karşı veri merkezinin yapısal olarak sürekli kontrol edilmesi ve görevli mühendislerin vardiyalı sistemle 24 saat çalışmaları da veri merkezinin aldığı önlemler arasında.

Veri merkezlerinde çalışan personelin, sel ya da benzeri felaketlerde nasıl davranacaklarını bilmeleri de işin önemli bir parçası. Veri merkezleri, çalışanlarına bu konuda da tüm gerekli eğitimleri vermek zorunda. Bu eğitimler ABD gibi hemen her yıl kasırga ve sel felaketi yaşayan ülkeler için daha da önemli fakat doğal felaketlerin ne zaman ve ne koşullarda gerçekleşeceğini kestirmek mümkün olmadığı için bu tip eğitim ve hazırlıkları dünyanın her bölgesindeki veri merkezleri için düşünmekte fayda var.

Kapsamlı elektrik kesintisine karşı alınan önlemler

ABD’de yaşanan bu tarz felaketler sonrası günlerce süren elektrik kesintileri yaşanması son derece olağan. Bu durumlarda veri merkezlerinin jeneratörleri için yeterli yakıta ulaşabilmeleri son derece önemli. Örneğin Digital Realty veri merkezi, bu gibi durumlar için uyguladıkları yakıt tedarikçisi programının, ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı ve Savunma Bakanlığı ile birlikte alınan en kapsamlı önlem olduğunu söylüyor.

Bir diğer büyük veri merkezi olan Equinix’in de yaşanması muhtemel bir sorunda personelin tesis içinde konaklamasını kolaylaştıracak ve 24 saat müdahalenin sağlanabileceği olanaklar sağladıklarını ve yakındaki otellerde sürekli rezervasyon önceliklerinin olduklarını belirtiyor.

Silikon Vadisi’nin veri merkezi sağlayıcısı olan CoreSite da bölgede yaşanması muhtemel bir sel felaketi için hava raporlarını sürekli incelediklerini, tesislerinin sel boyutuna ulaşan yağışlardan dahi etkilenmeyecek şekilde inşa ettiklerini belirtiyor. Personellerinin her türlü iklim koşulluna karşı eğitimli olması da veri merkezinin aldığı önlemler arasında.

Görüldüğü üzere ABD’deki veri merkezleri yaşanması muhtemel sorunlardan etkilenmemek için alınması gereken tüm önlemleri yerine getiriyor. Ülkemiz bu tarz kasırga benzeri doğal felaketlere uzak olsa da deprem ve sel her zaman önemli bir tehdit. Veri merkezlerinin bu konuda gerekli tüm önlemleri alması yaşanan olumsuzların felakete dönüşmesini engelleyebilir.

Bu nedenle veri merkezlerinin konuya ilişkin tedbirli ve eğitimli olması aynı zamanda yeterli önlemin alındığını bilerek, hizmet sağlanan şirketleri rahatlatması önem taşıyor.